Szivárvány Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása

A szolgáltatások az igénybevevő ellátottak és családtagjaik számára az egyedi szükségletek figyelembe vételével, az alábbi lehetőségeket tudja felajánlani felépülésük/gyógyulásuk elősegítése érdekében:

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a pszichiátriai osztályokról elbocsátott betegek szociális és mentális gondjai és annak járulékos problémái továbbra is fennmaradnak. A pszichés függőség illetve a szociális és családi rendszer nehézségeinek kezelésére a hagyományos ellátási formák (egészségügyi intézmény ambuláns ellátás) túlterheltségük miatt képtelenek komplex módon megoldási alternatívákat biztosítani, a betegek és családtagjaik számára. A hozzátartozók, a családtagok nincsenek felkészítve a pszichés betegekkel való együttélésre. A pszichiátriai betegségből felépülő embernek is újra meg kell találnia a helyét a csaláson és a közösségen belül. Míg a családtagoknak is újra kell tanulniuk a kommunikációt egymással. Gondot jelent, hogy az ellátás után a betegek nem kapnak pszicho-szociális támogatást. Ez a jelenség gyakran hozzájárul a betegségek kiújulásához.

A szolgáltatás célja pszichiátriai betegek részére közösségi ellátás indítása, működtetése Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Nyírtelek, és Sényő településeken. Olyan komplex ellátás biztosítása, amely a pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegséggel küzdők részére segítséget nyújt ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, ott minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.

Elsődleges célcsoportunk Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Nyírtelek és Sényő települések közigazgatási területén élő 18 év feletti pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegek, akik a visszailleszkedésben segítséget igényelnek. Az igénybe vevő egyének eltérő egészségi állapotban más-más családi, kapcsolati, anyagi háttérrel érkeznek, ebből adódóan a felépülés különböző fázisában járnak, ezért a céljaik is különbözőek lehetnek, melyre a közösségi munka komplex eszközrendszerével adhatunk szakmai válaszokat. Az alkalmazott segítő tevékenységek és módszerek a professzionális szociális munka, a csoportmunka, a közösségi munka, pár és családterápia technikáival valósulnak meg.

A közösségi ellátás szolgáltatásai révén az abba bekapcsolódó egyének és hozzátartozóik mindennapi életvitele könnyebbé válik, felmerülő konfliktusaikra hamarabb találnak hatékony megoldást. A szolgáltatások igénybevételével rövidülhet a fekvőbeteg ellátásban eltöltött idő, illetve elkerülhető a tartós elhelyezést nyújtó ápolást, gondozást biztosító otthonba történő elhelyezés, hiszen szemléletváltás megy végbe mind az egyén, mind a hozzátartozó mindennapjaiban, és megtanul együtt élni, lehetőség szerint felismerni, kezelni a válságos vagy hirtelen fellépő tüneteket és helyzeteket. A problémákkal küzdő egyének, valamint családtagjaik megismerik, és hiteles információkhoz jutnak a pszichés/szenvedély betegségek során lezajló folyamatok, és a felépüléshez hozzátartozó visszaesések megértéséhez.

 • probléma elemzés, problémamegoldás
 • a személyes célok meghatározásának segítése
 • a változtatásra motiváló tényezők feltárása
 • problémamegoldó beszélgetések
 • készségfejlesztés
 • életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése
 • az önellátásra való képesség javítása és fenntartása
 • a hátrányos helyzettel összefüggő, és a személyiséget befolyásoló feltárása, pozitív önértékelés kialakításának elősegítése, és az ennek megfelelő szerepek erősítése, támogatása
 • a felmerülő agresszió hatékony kezelése
 • személyiségfejlesztést elősegítő módszerek ismertetése és a lehetőségekhez való hozzájutás megszervezése a kliensek és hozzátartozóik számára
 • krízishelyzetek kialakulásának megelőzése (öngyilkosság szándék, stressz), – stressz kezelés, környezeti stressz hatások tudatos megismerése, azok szükség szerinti mérséklése
 • tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az azzal való napi együttélés és a szükséges kezelés teendőiről
 • egészséges életvitel ösztönzése a meglévő, de nem működő szokások változtatásának előnye, annak szükség esetén történő folyamatos segítése
 • állapotjavulás érdekében a közösségi gondozó a kliens állapotát folyamatosan figyelemmel kísérve segíti az egészségügyi ellátás szakembereit, így annak egészségügyi ellátása sokkal hatékonyabb
 • pszicho-edukáció (felvilágosítás a betegségről, a kezelésről, a korai figyelmeztető tünetekről)
 • Agresszió kezelése és korai figyelmeztető tünetek jeleinek felismerése, környezet tanítása. (korai figyelmeztető tünetek jeleinek felismerése, az agresszió kezelésének képessége megelőzheti az állapotrosszabbodást, ezért kiemelt fontosságú ezek tudatosítása, a preventív, azaz megelőző technikák, pl.: testmozgás, relaxáció elsajátítása)
 • gyógyszer – compliance (gyógyszerszedési hajlandóság) segítése, információnyújtással
 • orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése – és a megvalósítás folyamatának rendszeres figyelemmel kísérése
 • General Computerworks Kft         
  4400 Nyíregyháza Szabadság tér 12. II/2.