Tanácsadás, esetkezelés

a fogyatékos ember és családtagjaik életvitelét nehezítő körülményeket feltáró és problémamegoldó segítségnyújtás a szociális munka eszközrendszerével:

 • mentális tanácsadás

 • egyéni esetkezelés

 • önellátásra felkészítés

 • kríziskezelés, krízisintervenció

 • rendszerszemléletű családgondozás

 • csoportos szociális munka

 • közösségi szociális munka

 • szabadidő tartalmas eltöltése

 • családi, baráti, rokoni, társadalmi kapcsolatok erősítése
 •  
   
   

  General Computerworks Kft         
  4400 Nyíregyháza Szabadság tér 12. II/2.